DS Toušeň v Místní akční skupině Střední Polabí

11.11.2015 11:11

S divadelní souborem se snažíme zapojovat do místního kulturního dění, co nám síly stačí, a tak jsme nemohli opomenout ani vznik Místní akční skupiny, kde jsme od roku 2013 jedním ze zakládajících členů. Tato skupina pomáhá v prohloubení spolupráce obcí, neziskovek a podnikatelů. Jejím cílem je pak rozvoj mikroregionu Střední Polabí, podpora občanských iniciativ, ochrana kulturních a přírodních hodot regionu, podpora drobného podnikání v regionu, rozvoj multifunkčního zemědělství, turistického ruchu, školství a využití volného času. Místní akční skupiny navíc mohou vypisovat výzvy na čerpání peněz z některých programů Evropské unie. 

Více informací najdete na www.strednipolabi.cz

Na stránkách MAS najdete i kalendář akcí v regionu a zpravodaj, ve kterém vyšel i krátký článek o našem souboru: 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.