Fond hejtmana podpoří nová okna v sokolovně

15.07.2015 10:00

Dnes dorazila výborná zpráva: Částkou 40 000 Kč podpoří Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof výměnu oken na sále sokolovny! 

Popis projektu:

Výměna oken na sále sokolovny Lázně Toušeň je první etapou celkové rekonstrukce sokolovny, na kterou byl v roce 2014 vytvořen komplexní projekt a v roce 2015 bylo vydáno stavební povolení. Dodání a výměna nových oken proběhne v souladu s tímto komplexním projektem a bude provedena odbornou firmou. Celkem budou vyměněna 4 velká čtyřdílná okna a 1 dvoudílné (viz přiložený rozpočet). Instalovány budou také předokenní rolety, protože sokolovna se často využívá pro pořádání divadel. Koná se zde i Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel. Administraci, vyúčtování dotace a propagaci projektu provedou dobrovolníci - členové Sokola. Ti také zajistí vybourání starých oken a zadání zakázky vybrané firmě. První etapa rekonstrukce je tak i test sokolů jestli takovouto práci zvládnou. 

Nová okna zlepší vzhled sokolovny, sníží nároky na vytápění, ale také upozorní veřejnost na snahu objekt zachránit. V roce 2016 by totiž T.J.Sokol chtěl provést druhou etapu rekonstrukce a to vybudování plynové kotelny, která umožní využívat objekt nepřetržitě po celou zimu!!! Financování kotelny a centrálního vytápění by mohlo být realizováno z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 2.2. a z části by ho mohla pokrýt i veřejná sbírka.

Finanční rozvaha: 

Položka

Cena včetně DPH

4-dílné okno

8 863 Kč

4-dílné okno

8 863 Kč

4-dílné okno

8 863 Kč

4-dílné okno

8 863 Kč

2-dílné okno

5 663 Kč

Doprava

968 Kč

Demontáž

2 732 Kč

Montáž

6 673 Kč

2ks překladu

3 630 Kč

Zazdění otvoru, povrchové úpravy interiéru

7 986 Kč

Zednické začištění oken

7 895 Kč

Likvidace odpadu

0 Kč

5 x roleta podmítková včetně instalace

60 535 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY

131 535 Kč

Dotace z Fondu hetmana pokryje 30% celkových nákladů. Aktuálně urputně hledáme dalšího sponzora či partnera, který by nám pomohl snížit naši spoluúčast. Ta je totiž na hraně možností. Budeme rádi za každý příspěvek a nabízíme na oplátku různé protislužby či spolupráci od propagace na našich akcích po možnost divadelního vysoupení. Těšíme se na případný kontakt: sokol.tousen@seznam.cz

 

Co nás motivuje

Líbí se nám náplň Sokolajehož cílem je organizovat a provozovat sportovní, kulturní a společenské akcí, podporovat rozvoj osobnosti, vychovávat k čestnému jednání, národnostní, rasové a náboženské snášenslivosti, k demokracii, svobodě, humanismu, k osobní skromnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. 

Vycházíme přitom i z odkazu našeho čestného starosty armádního generála Tomáše Sedláčka, který ve svých pamětech napsal:  

Na ustavující schůzi jsem byl zvolen starostou. Měli jsme potíže sehnat náčelníka a náčelnici, do toho se nikdo nehrnul. 

Stali jsme se členy župy Barákovy, která měla ústředí ve Vysočanech, kam jsem musel občas dojíždět. Starali jsme se hlavně o to, aby nám ČSTV vrátil sokolovnu. Naštěstí se jí ale docela rád zbavili. Byla v dost dezolátním stavu, cvičit se v ní nedalo a biograf tam nehrál už léta. Jediný, kdo ji ještě udržoval v alespoň trochu provozuschopném stavu, byl ochotnický soubor, který postupně přešel k nám. Peníze na opravu jsme samozřejmě neměli a sokolovna si musela na sebe začít vydělávat pořádáním různých bálů a podobných akcí. S tímhle příjmem a skromnými dotacemi od župy jsme za těch osm nebo devět let mého starostování opravili část střechy, obnovili okna, která už byla zazděná, okapy a toalety. Největší problém byl s topením. Byla tam jenom strašně čmoudící kamna. To byl také důvod, proč se sokolovna hlavně v zimě nedala využívat pro cvičení. Místo toho jsme chodili cvičit do tělocvičny ve škole. Chodil jsem s Klemou mezi ženy, protože muže se nám prostě dát dohromady nepodařilo. V roce 1998 jsem kvůli zhoršujícím se potížím s očima starostenství složil a bylo velkým problémem najít někoho, kdo by mě vystřídal. Stav toušeňského Sokola je obrazem toho, jak to po roce 1989 s Českou obcí sokolskou vypadá, a já si tak uvědomuji, jak strašný byl zásah komunistického režimu do této skvělé organizace, která měla před válkou přes milion členů. Každý totalitní režim, jak nacistický tak komunistický, viděl v Sokole svého úhlavního nepřítele a snažil se jej zlikvidovat. Výchova v Sokole se úročila v legiích za 1. světové války, v domácím i zahraničním odboji za 2. světové války, ve třetím odboji a v komunistických kriminálech. 

SEDLÁČEK, Tomáš. Vydržet!Paměti generála Tomáše Sedláčka. Praha: 2008.

 

Proč nemůže provést rekonstrukci obec

Obec se primárně stará o svůj majetek a Lázně Toušeň  nevypisují žádné investiční granty pro neziskové organizace. Největší rekonstrukce a opravy obec provádí z Fondu rozvoje obcí, který je ale opět určen jen pro nemovitosti ve vlastnictví obce. Sokol je založen čistě na dobrovolnictví a i kdyby to bylo technicky možné, výbor T.J.Sokol Lázně Toušeň je proti převodu sokolovny do majetku obce. Bylo by to popření naší identity a historie, kdy byl Sokol nejprve za druhé světové války zakázán a poté byl za období komunismu znárodněn. Věříme, že neplacení dobrovolníci dokáží sokolovně udržet lepší atmosféru než státní úředníci.

-lj- 

 
 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.