Opravy sokolovny

23.11.2015 14:00

Nová okna na sále sokolovny

V rámci projektu podpořeného z Fondu hejtmana Středočeského kraje došlo k výměně pěti oken v sále sokolovny v Lázních Toušeni. Realizace zakázky byla zadána firmě Window Holding a. s., která dodává okna VEKRA. Protože jde o místní firmu, podařilo se na dodávku oken získat kromě objemové slevy 23 % i zákaznickou slevu 35 %. Vybrány byly profily typu PRIMA se stavební hloubkou 73 mm a součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K.

Akce byla zahájena v polovině září, kdy členové T.J. Sokol demontovali stávající okna. V souladu s komplexním projektem na rekonstrukci sokolovny bylo místní firmě zadáno částečné zazdění prvního otvoru. Vybraný dodavatel pak instaloval nová okna VEKRA, provedl hrubé zednické začištění a v půlce října instaloval i venkovní hliníkové rolety. Parapety a zednické začištění interiéru se provede až v souvislosti s pracemi na zateplení fasády.

Nová okna zlepšila vzhled sokolovny, sníží náklady na vytápění sálu, ale hlavně upozorňují veřejnost na snahu dobrovolníků udržet objekt v provozu. Realizace projektu už teď povzbudila některé členy Sokola, kteří ve volném čase kompletně opravili místnost výčepu (vymalováno, nový strop, dodělány obklady, nová kuchyňská linka).

Celkové náklady na výměnu oken činily 172 171 Kč, z toho 40 000 Kč pokryla dotace. Zbytek hradil Sokol z vlastních zdrojů, které se podařilo za posledních pár let naspořit.

Další postup rekonstrukcí

Kvalitní zázemí je naprosto zásadní pro rozvoj veškeré spolkové činnosti, a proto se snažíme průběžně opravovat a modernizovat alespoň to nejnutnější. Hodně zvládáme vlastní silou a hodně také ne. Učíme se proto využívat zdroje veřejné podpory, ale samozřejmě nemáme takové možnosti na realizaci větších projektů, jako mají obce. Nabízí se tak řešení - převést sokolovnu do obecního majetku. Pokud by tento převod schválila Česká obec sokolská, bylo by to možné, přesto se mu prozatím snažíme vyhnout. Sokol byl od svého založení vybudován na představě spolkového fungování a vlastnictví, našemu předchůdci armádnímu generálovi a starostovi T.J. Sokol Lázně Toušeň Ing. Tomáši Sedláčkovi dalo velkou práci získat a obnovit sokolovnu po roce 1989 zpět do spolkového vlastnictví, a také si chceme být jisti, že jsme udělali maximum.

Na rok 2016 nás čeká nutná oprava poloviny střechy nad severním křídlem. Střešní krytina je zde děravá a porostlá mechem a je již neodkladné ji kompletně nebo alespoň na některých místech vyměnit. Také byl dokončen projekt na kompletní rekonstrukci sokolovny, který bychom chtěli v příštím roce představit veřejnosti. Hlavní náplní projektu je zavedení centrálního vytápění z plynové kotelny, výměna oken (dle původních dispozic), zateplení střechy a obvodu budovy, nová podlaha na sále, přestavba baru pod jevištěm na šatny pro sportovce, sprchy atd.

Nakonec ještě výzva pro všechny, koho naše činnost zajímá, kdo by se chtěli zapojit, pomoci s rekonstrukcí nebo upořádat jakoukoliv sportovní či společenskou akci: Přijďte, těšíme se na vás!

Sportu, kultuře a dobré náladě – Nazdar!  

Zpět

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.