Sokol Lázně Toušeň bude usilovat o dotaci MŠMT

10.01.2016 22:00

 

T. J. Sokol Lázně Toušeň připravuje žádost o dotaci na rekonstrukci sokolovny z fondu MŠMT Subtitul 133512: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací. V této dotační výzvě mají spolky (jejichž hlavním cílem je dle stanov sportovní činnost) možnost získat až 80% dotaci na projekty rekonstrukce nomovitostí. 
 
 
 
Informace o programu: 
  • Účel: podpora sportovní činnosti - stavby – rekonstrukce, modernizace, nové stavby

  • objem 3,7 mld Kč

  • oprávnění: spolky (max. 80%), obce (max. 60%)

  • žádosti do 31.1.2016

  • maximální podpora 20 milionů

Aktuálně probíhá v Sokole diskuze a odladění, co všechno by mělo být pro tuto žádost v investičním záměru. Rozpočet dodají projektanti Czechbuilding s.r.o. Situace zatím vypadá asi takto: 
 
Investiční záměr obsahuje: 
- vytvoření moderního komunitního centra určeného pro sport, kulturu, společenské a volnočasové aktivity
 
Stavební úpravy: 
- nová skladba střechy (výměna poškozených trámů, nová krytina, zateplení)
- zateplení fasády, navrácení historického vzhledu
- nové výplně otvorů - okna, dveře
- přístavba kotelny a nový plynový kotel
- drobné změny vnitřních dispozic
- kompletní obnova vnitřních i vnějších povrchů
- zámečnické a klempířské práce
- plynový kotel, centrální vytápění,  větrání sálu s rekuperací tepla
 
HODNOCENÍ
Připravenost projektu (0-15 bodů)
- projekt navazuje na dlouhodobou snahu rekonstrukce sokolovny LT
- 2014-2015 zpracován projekt v ceně 350 tisíc (hrazeno z vlastních zdrojů) na kompletní rekonstrukci sokolovny
- 2015 vydáno stavební povolení
- cíle projektu dle investičního záměru
- harmonogram dle projektantů Czechbuilding s.r.o.
- cílová skupina: 1.členové T.J.Sokol Lázně Toušeň, 2. zájemci o pravidelnou sportovní činnost z Lázní Toušeň a okolí, 3. široká veřejnost - návštěvníci kulturních, divadelních a společenských akcí, účastníci Národní přehlídky sokolských ochotnických divadel atd.
 
Rozpočet (0-5 bodů)
Rozpočet dle projektové dokumentace: 15.201.439,- Kč
Dotace MŠMT by při dostatečném počtu bodů mohla pokrýt 80% výdajů, na zbytek financování máme příslib Rady městyse a budeme dávat žádost o spolufinancování na ČOS. 
 
Potřebnost projektu (0-8 bodů)
- sokolovna je v obci jediným objektem určeným pro sportovní resp. kulturní a společenské akce, ale je ve špatném technickém stavu
- přínos pro širokou veřejnost: zachránění objektu, který je na pokraji havarijného stavu (děravá střecha, zatékání)
- přínos pro sportovce: možnost pravidelného sportování přímo v lokalitě
- přínos pro spolek: energetická úspora vytápění budovy, rozvoj spolku, možnost nabídnout atraktivnější zázemí jak pro sport tak kulturu
 
Naplnění cílů rozvoje sportu (0-16 bodů)
- jelikož vyvíjíme hlavně kulturní a společenskou činnost, tady bohužel moc bodů nenasbíráme 
- sportování mládeže - nabízíme pohybové divadlo pro děti, tancování pro děti
- minimálně 3 sportovní akce pro širokou veřejnost: sokolská všestrannost, pohybové divadlo, Flirt dance
- využívání sokolovny jinou TJ/SK - v minulosti asi neproběhlo, ale právě to chceme rekonstrukcí také změnit
 
Synergie veřejných prostředků (0 nebo 3 nebo 5 bodů)
- možnost získat příslib rady městyse Lázně Toušeň o spolufinancování (3 body)
 
Druh požadavku (3 nebo 2 nebo 1 bod)
- rekonstrukce (3 body)
 
I když se nepodaří nasbírat maximum možných bodů, je velká šance v této dotační výzvě uspět. Bohužel termín odevzdání žádosti je na hraně možností, navíc Sokolové nemají s takto velkými projekty zkušenosti, ale tak tak třeba se zadaří. Tak prosím držte palce! 
 
 
-lj-
Zpět

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.