Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Toušeň

19.01.2014 20:00

 

Budova sokolovny v Lázních Toušení oslaví za 4 roky (v roce 2020) 100 let od svého dokončení. Tehdy byla postavena za necelý rok za vydatné pomoci jejích tehdejších členů a hlavně jejího starosty Antonína Jandy. Sokolské hnutí bylo na vzestupu a být členem sokola se považovalo za vlastenecké. Se změnami režimu v Československu docházelo ke změnám i v sokolském hnutí, což mělo vliv i na sokolovnu v Toušeni. V průběhu let byly provedeny různé stavební úpravy. Došlo k přistavění nového křídla (dnes se tam nachází byt sokolníka a sociální zařízení) a změnám, které měly pomoci s náklady na provoz. Například zmenšení oken v průčelí, čímž ale došlo k výrazné proměně ve vzhledu. Dále mělo dojít k rekonstrukci střechy, která byla provedena jen z části a pro nedostatek materiálu byla zastavena. Takže když byla v roce 1991 obnovena sokolská jednota v Toušeni a místním nadšencům se podařilo získat sokolovnu zpět do rukou sokolů, byla budova v dost zanedbaném stavu. Jedinců, kteří by vstup do sokola považovali za vlastenecké, už bohužel nebylo a není tolik jako na počátku a tak se návrat k „zdravému stavu“ sokolovny nedaří tak rychle, jak bychom si přáli. Nelze ale pominout dílčí úspěchy, kterých jsme vlastními silami dosáhli. Počínajíc výstavbou nové šatny na kabáty, která se využívá při kulturních událostech, rekonstrukcí bývalé šatny na taneční sál (se zrcadlovou stěnou), zlepšením vytápění v bytě sokolníka, zvětšením prostoru pro rekvizity a kostýmy, vylepšením výčepu, rekonstrukcí jedné poloviny sprch a dalších drobnějších úprav. Běžný návštěvník takové změny možná nezaregistruje, ale my, kteří tam trávíme víkendy – dny, někdy i noci, si vážíme každého zlepšení, kterého jsme dosáhli. Samozřejmě si uvědomujeme, že takovýto stav nelze už dlouho udržet, proto jsme přistoupili k dalšímu kroku. Tím je vytvoření komplexního projektu na rekonstrukci celé sokolovny. Nejedná se o levnou záležitost, ale nacházíme se v dobré finanční situaci a podařilo se nám navázat přátelské styky s dalšími sokolskými jednotami, díky nimž jsme získali kontakty na firmy zabývajícími se právě touto službou. V návrhu, tak jak je zatím zpracováván jde především o novou střechu a nový systém vytápění, zlepšení stávajících prostor a využití nových, zatím nepoužívaných místností a samozřejmě zachování (případně vrácení) vzhledu sokolovny jako historického objektu. Projekt neznamená grant ani dotaci, ale je to začátek. Problém pro nás představuje pouze nedostatek lidí – nadšenců jako jsme my. I tak věříme v zdárné dokončení započatého díla.

 

Mgr. Jana Freudlová, starostka T. J. Sokol Lázně Toušeň

Zpět

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.