Valná hromada T.J.Sokol Lázně Toušeň

22.03.2015 17:00

Milé sestry, Vážení bratři,

výbor T. J. Sokol Lázně Toušeň Vás srdečně zve k účasti na Valné hromadě, která se bude konat v neděli 22. března 2015 od 17:00 v sokolovně Lázně Toušeň.

  • Program
  • Zahájení
  • Zprávy členů výboru za uplynulé období
  • Zpráva Divadelního souboru
  • Zpráva souboru písní a tanců Dykyta
  • Volba nového výboru
  • Volná rozprava
  • Usnesení o předložených návrzích
  • Výběr členských příspěvků

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Dále bychom rádi všem, kteří si ještě nezakoupili členské známky na rok 2014, připomněli tuto skutečnost a nabídli jim následující možnosti jejich nákupu:

* Osobně na valné hromadě.

* Osobně v jakémkoliv termínu po telefonické dohodě se starostkou Janou Freudlovou (tel. +420607248587).

* Převodem na účet T. J. Sokola Lázně Toušeň, č. ú.: 208987369/0300 pod variabilním symbolem Vašeho rodného čísla a vašim jménem. Členské známky Vám budou obratem poslány poštou na vaši adresu.

Pro rok 2014 byly vedením České obce sokolské stanoveny členské známky v hodnotě 100 Kč pro všechny mladší 18 a starší 65 let a 300Kč pro všechny ostatní (18-65 let).

 

Se sokolským NAZDAR Jana Freudlová

Starostka T. J. Sokol Lázně Toušeň

Zpět

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.