Valná hromada

27.03.2011 15:00

     Přes počáteční nedorozumění v termínu konání valné hromady  T.J. Sokola Lázně Toušeň (původně plánované o týden dřív) se v neděli 27.března 2011 dostavilo do sokolovny nečekané množství členů. Valná hromada byla tedy již v 15 hodin usnášeníschopná a starostka jednoty Mgr. Jana Freudlová mohla schůzi zahájit, přivítat všechny příchozí a přednést úvodní zprávu. Následovala velmi zajímavá zpráva o činnosti Sokola od jednatelky Petry Shrbené a ještě zajímavější zpráva o stavu sokolských financí  od hospodářky Ing. Dany Liptákové. Náčelnice Irena Burešová informovala o pokračování cvičení pro ženy v tělocvičně místní základní školy a náčelník Bc. Jan Freudl si naopak postěžoval, že v sokolovně kvůli zastaralému způsobu vytápění sálu téměř žádné cvičení neprobíhá. Mgr. Anna Müllerová ve své zprávě o divadelní činnosti zdůraznila problém udržet kvalitu představení na nastavené laťce. Vzdělavatel RNDR. Jan Králík, CSc.  pak například ocenil nenásilnou přítomnost sokolského ducha i v takových maličkostech jako jsou dekorace na karneval (jména Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner, Antonín Janda, Tomáš Sedláček a dalších významných členů Sokola na replice chodníku slávy z Hollywoodu).

     Po přednesení zpráv členů výboru byl bratr vzdělavatel pověřen vedením volby nového výboru. Všichni přítomní se shodli na možnosti volby aklamací a následně byl nový výborl jednohlasně zvolen ve složení:

Čestný starosta: arm. gen. Tomáš Sedláček

Starostka: Mgr. Jana Freudlová

Jednatelka: Petra Shrbená

Hospodářka: Dana Liptáková

Náčelnice: Irena Burešová

Náčelník: Bc. Jan Freudl

Vzdělavatel: RNDR. Jan Králík, CSc.

Revizorky: Mgr. Anna Müllerová, Miroslava Kořínková,

Členové výboru: Vojtěch Shrbený, Ing. Dušan Müller, Antonín Čápek.

     Následovala volná rozprava, ve které mohli všichni přítomní podat návrhy k diskuzi nebo si i postěžovat. Bratr vzdělavatel například informoval o programu blížící se VII. národní přehlídky sokolských ochotnických divadel, zaznělo ocenění kolektivního ducha, který v jednotě panuje, posluchači se dozvěděli o plánované účasti divadelního souboru na přehlídce ve Švýcarsku, ale padla i stížnost na hromadění nábytku a nepotřebných věcí v sokolovně a jejich nekončící přenášení a uklízení.

Závěrem zbývá jen dodat, že valná hromada proběhla v souladu se stanovami sokolské jednoty, ale navíc v příjemné přátelské atmosféře motivující k další práci. 

-LJ-

Zpět

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.