V. hromada

25.03.2012 20:00

Valná, Výroční, Veselá i Vážná hromada. Takové bylo nedělní setkání členů T. J. Sokol Lázně Toušeň. Příjemná a přátelská nálada se vznášela celým odpolednem.

Valnou hromadu zahájila starostka Jana Freudlová přivítáním všech přítomných, mezi kterými nechyběl čestný starosta T. J. Sokol Lázně Toušeň Tomáš Sedláček a starostka městyse Lázně Toušeň Jitka Myslivečková. Jana Freudlová ve své úvodní zprávě vyzdvihla snahu a pracovitost nejnovějších členů jednoty, připoměla, že v letošním roce nás čeká XV. Všesokolský slet, na kterém budeme reprezentovat předvedením hry Poprask na laguně a účastní v Prodané nevěstě. Druhou zprávu přednesla hospodářka Dana Liptáková, která přehledně a věcně shrnula příjmy a výdaje jednoty. Uvedla, že ačkoliv v hlavní činnosti je jednota ztrátová, podařilo se díky vedlejší činnosti (pronájem a vedení občerstvení) vytvořit zisk, který bude využit na rekonstrukci sokolovny. Jednatelka Petra Shrbená se z rodinných důvodů omluvila, a tak starostka převzala její úlohu a informovala o členské základně, která v roce 2011 činila 77 členů. Uvedla, že byla v loňském roce zadána objednávka na rekonstrukci střechy sokolovny, přičemž první cenová nabídka činila aktuálně nedosažitelných 4,5 milionů korun.

Další zprávu podala náčelnice Irena Burešová. Postěžovala si, že jich chodí na cvičení o něco méně než v loňském roce, ale i tak zůstává optimistická a všechny své cvičenky chválila. Mnohem méně optimistický byl náčelník jednoty Jan Freudl. Informoval členy o špatném stavu střechy sokolovny - o velkém počtu děr, kterými zatéká přímo na půdu. Jediným řešením je právě celková rekonstrukce střešního pláště sokolovny, na kterou výbor usilovně shání prostředky.

Vzdělavatel Jan Králík nešetřil chválou a děkoval divadelnímu souboru za reprezentaci jednoty jak v Čechách, tak v zahraničí. Veronice Mullerové poděkoval za výbornou reprezentaci, když na mistrovství světa ve hře na Air Guitar skončila na úžasném třetím místě. Režisérce Anně Mullerové poděkoval za realizaci výborného nápadu, který přišel v pravou chvíli, totiž nazkoušet hru Poprask na laguně pod vedením profesionálního režiséra Milana Schejbala. Ocenil také její odvahu, když se po dvou letech "mírného" naléhání odhodlala úvést v život operu/melodram Popelka. Bratr Králík také krátce zavzpomínal na zasedání České obce sokolské v Karolinu ke 150. výročí založení Sokola. Závěrem ještě pouvažoval nad sokolstvím jako takovým a zhodnotil ho slovy: "Být sokolem znamená mnoho, a proto se do toho tak moc lidí nežene".

Režisérka Anna Mullerová ve své zprávě stručně informovala o činnosti souboru, o získaných sponzorských darech a o cestách souboru do zahraničí. V roce 2012 má soubor možnost uvést svoji pohybovou grotesku Kino na divadelním festivale v Novém Diílí v Indii. Problémem však zústávají finanční prostředky na cestu. Dále existuje šance účastnit se divadelních festivalů v Kalifornii a v Austrálii. Pořadatelé projevili zájem o toušeňské představení, a tak jim byly zaslány podklady a čeká se na výsledky výběrového řízení. Činnost soubory písní a tanců Dykyta popsala jejich vedoucí Karla Sluková. V souboru se potýkají s ubýváním členů, ale přesto jsou velmi pracovití. Jednou z nejnáročnějších akcí je pořádání festivalu Městečko Open Air v Přerově nad Labem, kde se prezentují folklórní soubory.

Posledním členem výboru, který se ujal slova byl čestný starosta Tomáš Sedláček. Svou řeč zahájil slovy: "Cítím se jako zločinec, který se po letech vrací na místo činu". Následně poděkoval divadelnímu souboru za skvělou reprezentaci a zavzpomínal, že i on zde v pěti letech hrál - v roli trpaslíka. V dalším vyprávění se dotknul několika aktuálních témat: stírá se rozdíl mezi amatérským a profesionálním divadlem, v Toušeni vítězí duch nad tělem (sokolské heslo - ve zdravém těle zdravý duch), Češi si dostatečně neváží organizace Sokol (kterou nám například v Anglii závidí), přání aby ze sálu už konečně zmizela ty kamna na uhlí a pár dalších drobných a dobrých připomínek.

Poté dostali slovo hosté a jako první promluvila starostka Lázní Toušeň paní Jitka Myslivečková. V krátkém příspěvku poděkovala sokolu a divadelnímu souboru za jeho práci a vyslovila přání, aby tato pěkná spolupráce pokračovala i nadále.

Hudební skladatel Zdeněk Zahradník všechny pobavil již v úvodu svého vystoupení, když nezapřel svého uměleckého ducha a omluvil se za pozdní příchod o jednu hodinu kvůli přechodu na letní čas. Dále prohlásil, že sice není členem sokola, ale že ještě dnes by chtěl zaplatit členské příspěvky za sebe i za svou ženu. Dále poděkoval jak hercům tak režisérům za vdechnutí života do jeho opery Popelka, která měla premiéru loni na podzim.

V poslední části valné hromady proběhla volba nového výboru, který byl navrhnut ve složení:

Čestný starosta - arm. gen. Tomáš Sedláček

Starostka - Mgr. Jana Freudlová

Jednatelka - Petra Shrbená

Hospodářka - Ing. Dana Liptáková

Náčelnice - Irena Burešová

Náčelník - Bc. Jan Freudl

Vzdělavatel - RNDr. Jan Králík, CSc.

Revizorky - Mgr. Anna Mullerová a Miroslava Kořínková

Členové výboru - Vojtěch Shrbený, Ing. Dušan Muller a Antonín Čápek

Výbor byl zvolen jednomyslně v navrženém složení.

 

Po konci valné hromady ještě následovala rychlá výroční schůze divadelního souboru a malé překvapení, kterým byla krátká scénka (VIDEO)  k narozeninám vedoucího divadelního souboru bratra bratra Jana Králíka.

 

FOTKY Z VALNÉ HROMADY

-lj-

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.