Poprask na laguně

 • Autor: Carlo Goldoni
 • Překlad: Jaroslav Pokorný
 • Režie: Milan Schejbal
 • Hudba: Dimitrij Denčev
 • Návrh kostýmů: Josef Jelínek
 • Realizace kostýmů: Jana Čurdová
 • Světla, technika: Josef Hašek
 • Žánr: komedie dell´arte
 • Premiéra: 26.12.2010
 • Délka představení: 90 min. (+přestávka)
 • Obnovená premiéra: 18.5.2019

 

 • SLOVO O HŘE

Komedie Poprask na laguně patří k posledním, které Goldoni napsal před definitivním odjezdem do Paříže. Premiéru měl v roce 1762. Autor se zde obrací k prostředí, které dobře znal. O vzniku komedie a jejím sepětí s vlastními zážitky Goldoni píše: „Žil jsem v mládí nějaký čas v Chiozze jako koadjutor kancléře. Měl jsem tu pořád dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem složeným z rybářů, námořníků a ženských, kteří všichni nemají jiné shromaždiště než ulici. Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich zvláštním dialektem či hantýrkou, poznal jsem jejich veselou letoru i jejich prohnanost. Dovedl jsem je tedy vylíčit, jak náleží.“ Jedná se o tzv. komedii chórickou, kde jednají postavy jednak „sólově“, tedy sami za sebe, jednak jako součást jednotlivých vzájemně se neustále spojujících i rozdělujících skupin. V tomto smyslu jde opět o dědictví komedie dell´arte, které však dokázal Goldoni geniálně využít v duchu své reformy a v jistém smyslu tedy i povýšit: těžiště Poprasku totiž nespočívá v dramatických situacích jako takových, ale ve způsobu, jakým je ta která situace ztvárněna.

Pan Toni, patron rybářské bárky ........ Jan Freudl

Paní Pasqua, jeho žena ..................... Jana Freudlová

Lucietta, jeho sestra ........................... Jana Hadrbolcová/Veronika Müllerová

Beppo, jeho bratr ................................ Lukáš Fila/Petr Rydval

Pan Fortunato, rybář .......................... Dušan Müller

Paní Libera, jeho žena ....................... Věra Hlavatá/Petra Shrbená

Orsetta, její sestra .............................. Dana Hlaváčková/Lenka Bittnerová

Checca, její sestra .............................. Anna Kocábková

Titta-Nane, mladý rybář ...................... Miloslav Dvořák

Toffolo, lodičkář................................... Matyáš Hadrbolec

Vicenzo, obchodník s rybami ............. Vojtěch Shrbený/Myrousz

Isidoro, vyšetřovatel ........................... Pavel Wieser

Komisař, soudní posel ....................... Vojtěch Zíta/Myrousz

prodavač pečené dýně ...................... Viorel Puşcaş/Myrousz

 

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.