Poprask na laguně - recenze a odkazy

Divadelní Brandýs

Poprask na laguně - DS při T. J. Sokol Lázně Toušeň
Komedie Carla Goldoniho je tzv. komedií chórickou, „kde jednají postavy jednak „sólově“, tedy samy za sebe, jednak jako součást jednotlivých vzájemně se neustále spojujících a rozdělujících skupin. V tomto smyslu jde opět o dědictví komedie dell´arte, které však dokázal Goldoni geniálně využít v duchu své reformy a v jistém smyslu tedy i povýšit: těžiště Poprasku totiž nespočívá v dramatických situacích jako takových, ale ve způsobu, jakým je ta která situace ztvárněna.“ Podání tohoto divadelního souboru režíroval Milan Schejbal.

hrají: Jan Freudl, Jana Freudlová, Veronika Müllerová, Jiří Justra, Dušan Müller, Věra Hlavatá, Lenka Bittnerová, Marie Radová, Luboš Jakub, Filip Müller, Vojtěch Shrbený, Radek Hrdlička, Petr Rydval, Matyáš Hadrbolec.

Itok.cz [online]. 6.9.2011. Divadelníci podali excelentní výkony. Dostupné z WWW: https://www.itok.cz/clanky/kultura/divadelnici-podali-excelentni-vykony/.
                                                                                                                                                           

Libochovické divadelní léto

I v sobotu převládal na podiu humor, tentokráte ostřejší - italský. Vždyť Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň přivezli Goldoniho a rovnou toho nejznámějšího Poprask na laguně. Vždyť snad každý zná divoký příběh dvou rybářských rodin, ženských plných jižního temperamentu a mužů, kteří nemají daleko k vytažení nože. K tomu všechna láska, divoká i žárlivá a vyšetřovatel Isidoro má co urovnávat. I zde nakonec vše dopadne dobře a každá rybářka uloví toho svého amanta. Herci z Toušně sehráli scény na rozžhavené ulici s neskutečnou energií, rvačky i facky byly opravdové, stejně jako žárlivost a zamilovanost. Všichni herci se mi ve svých rolích tak líbili, že ani nemohu vyzdvihnout toho, nebo tu. Obdiv patří celému souboru. Na realizaci představení je určitě vidět práci zkušeného režiséra Milana Schejbala, který tuším nyní šéfuje v příbramském divadle (ale známe ho zejména z mostecké scény). Poprask na laguně jsem již viděl několikrát, poprvé někdy v šedesátých s panem Peškem u Tylů a toto představení se tomu profesionálnímu téměř vyrovnalo.

FOTO z Poprasku na laguně

PLAZÍK ST.,[online] 9.6.2011. LDL plné komedií. Dostupné z WWW: https://www.eperuc.cz.web1.web4ce.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2927&Itemid=1

                                                                                                                                                          

 

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.