Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň byla založena 1. listopadu 1918 a toušeňská sokolovna byla první sokolovnou uvedenou do provozu v Československu. Během druhé světové války a období komunismu byla činnost jednoty násilně přerušena a obnovena byla až v roce 1994, kdy se starostou stal armádní generál v. v. Ing. Tomáš Sedláček, čestný občan městyse Lázní Toušeně a čestný předseda Čs. obce legionářské.

V loňském roce (2018) oslavila Toušeňská jednota 100 let fungování. V roce 2020 bude mít i sokolovna rovných sto let.

 

Výbor

Současný výbor, zvolený v březnu 2019 na Valné hromadě, pracuje nově ve složení: 

Mgr. Jana Freudlová - starostka

Petra Shrbená - jednatelka

Mgr. Dana Hlaváčková - hospodářka

Bc. Jan Freudl - náčelník

RNDr. Jan Králík, CSc. - vzdělavatel

Vojtěch Shrbený - člen výboru

Ing. Dušan Müller - člen výboru

Kontrolní výbor pracuje ve složení: Ing. Luboš Jakub, Antonín Čápek, Bc. Věra Hlavatá

 

Členská základna

T. J. Sokol Lázně Toušeň má v současné době 80 členů. Roční příspěvek dospělého člena činí 500 Kč; děti do 18 let a senioři nad 65 let platí ročně 200 Kč. Sletová známka je za 50 Kč. Přihlášky přijímá, příspěvky vybírá a členské průkazy i známky vydávají jednatelka Petra Shrbená (723 846 933 petra.shrbena@seznam.cz) nebo starostka Mgr. Jana Freudlová (607 248 587 jana.freudlova@seznam.cz).

 

Pravidelná cvičení a zkoušky

Oddíl všestranosti pořádá cvičení a turistické výlety svolávané členy výboru. 

Divadelní spolek organizuje zkoušky a představení podle potřeby. 

Soubor písní a tanců DYKYTA organizuje zkoušky a vystoupení podle potřeby a svolává je vedoucí souboru Josef Sluka. 

Allkampf - sporotvní oddíl cvičící nové bojové umění Allkampf - vede Jan Rychnovský

Gymnastika - gymnastické uskupení Aktra z Čelákovic, které vede Zuzana Prokopovičová

Společenské akce, dětské dny apod. organizuje výbor Sokola ve spolupráci s divadelním souborem většinou o víkendech. 

Opravy a rekonstrukce probíhají podle plánu stanoveného výborem Sokola.  

 

Stavební úpravy

V sokolovně průběžně pokračují práce na rekonstrukcích, které jsou dosažitelné vlastními silami, zejména na prevenci před hrozícími havarijními poruchami. Práce se přednostně dotýkají malování, oprav krytiny, komínů, oken, renovace výčepu, údržba zkušebny a jeviště. Prioritou je udržení provozuschopnosti sokolovny. 

2004 - rekonstrukce zkušebny 

2006 - rekonstrukce výčepu 

2008 - nová podlaha v kostymérně

2010 - nové vybavení divadelní šatny 

2013 - dobudování části sprch

2013 - zadání projektu na kompletní rekonstrukci sokolovny u firmy CZECH BUILDINGS, s.r.o

2014 - vymalování zkušebny a vstupní chodby, renovace světelného parku, dokončení projektu komplexní rekonstrukce sokolovny

2015 - vymalování schodiště, výměna oken v podloubí sálu, rekonstrukce výčepu, drobné opravy střechy

2016 - nová protipožární opatření, rekonstrukce kuchyňky pod jevištěm

2017 - výměna velkého prostředního okna na sále a znovu vybudování dvou velkých oken zazděných

 

Mezi priority rekonstrukcí patří:

1. Vybudování kotelny na centrální vytápění (zrušení násypných kamen na uhlí umístěných na sále) 

2. Oprava střechy

3. Realizace všech ostatních částí projektu na komplexní rekonstrukci

 

Hlavním problém provádění rekonstrukcí jsou finanční prostředky. Jsme rádi za každou pomocnou ruku nebo finanční příspěvek. 

 

Společenské akce

Členové T. J. Sokol pořádají v sokolovně každoročně řadu pravidelných společenských akcí: v únoru dvoudenní karneval a dva dětské karnevaly, v květnu pouťovou (floriánskou) zábavu, v červnu dětský den, v listopadu posvícenskou (martinskou) zábavu a v prosinci mikulášskou nadílku. Vedle toho se účastní jako spolupořadatelé nebo pomocní organizátoři dalších společenských a sportovních akcí v městysi. Sokolovna slouží v režimu pronájmů i dalším společenským akcím jako jsou plesy, výroční zasedání spolků, společenské nebo kulturní akce městyse, sportovní soustředění, prodejní akce a soukromá setkání. Informace o pronájmech podává jednatelka Petra Shrbená (723 846 933 petra.shrbena@seznam.cz).

 

Divadelní soubor

Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň se vypracoval mezi přední české amatérské soubory. Po úspěšné reprezentaci sokolského divadla na Jiráskově Hronově (2008 + 2010) přijal soubor pozvání k reprezentaci českého amatérského divadla v Německu (2009), Francii (2010), Číně (2010) a Švýcarsku (2011). Vedle toho a vedle vlastní činnosti je soubor pravidelně pověřován pořádáním české části Národních přehlídek sokolských ochotnických divadel (XI. přehlídka proběhne na jaře 2019). V současné době je divadlo bez hlavního režiséra, o tuto funkci se dělí Jana Hadrbolcová a Ing. Dušan Müller. Byl otevřen Divadelní kroužek nejmladších dětí (ve věku 4-7let), zatím pouze pro děti nejbližšíš přátel divadla a vede ho Ing. Dušan Müller.

 

Soubor Dykyta

Soubor písní a tanců Dykyta, který je oddílem T. J. Sokol Lázně Toušeň, zkouší, působí a sídlí v Přerově nad Labem. Taneční a hudební činnost souboru vede Jiří Sluka, viz https://www.dykytaprerov.cz/.

 

Přímé kontakty

- sokolský email: sokol.tousen@seznam.cz

- starostka: Mgr. Jana Freudlová 607 248 587 jana.freudlova@seznam.cz

- jednatelka: Petra Shrbená 723 846 933 petra.shrbena@seznam.cz

- hospodářka: Ing. Dana Hlaváčková 725 578 6600 xlipd02@seznam.cz


- divadlo: Jana Hadrbolcová 737 581 825 jana.hadrbolcova@seznam.cz

 

- písně a tance: Josef Sluka 603 226 814, 603 563 294 josef.sluka@tiscali.cz

 

Novinky

T. J. Sokol Lázně Toušeň nabízí pronájem zkušebny a spolupráci

15.02.2013 10:00
Pronájem zkušebny: rozměry místnosti 5x7,5 m, zrcadlová stěna, vytápění pomocí tepelného čerpadla, možnost přidat stoly a židle. Vhodné pro cvičení nebo schůzky různých spolků a klubů. Nabídka spolupráce: Máte zájem vést pod toušeňským sokolem kroužek nebo volnočasovou aktivitu? Napište nám Vaši...
>>

Mikuláš, andělé a čerti v sokolovně

13.11.2012 21:04
První adventní neděli proběhne v toušeňské sokolovně klasické mikulášské odpoledne věnované dětem. Program bude pestrý. Divadelníci opět připraví krátkou veselou úvodní scénku, ale dále se oproti loňským ročníkům plánuje malá změna. Mikuláš, andělé a čerti nebudou na jevišti, ale děti za nimi...
>>

Pan Polštář

09.11.2012 19:30
V pátek 9.11. od 19:30 uvede Soubor Strašnického ateliéru v toušeňské sokolovně hru Pan Polštář, jejímž autorem je současný anglický dramatik Martin McDonagh. V souboru dostávají příležitosti studenti Pražské konzervatoře a začínající profesionálové.  V roli Katuriana uvidíte Ondřeje...
>>

Tři jubilea divadelního souboru

22.09.2012 20:00
PRVNÍ jubileum čítá 135 let: ochotnické divadlo v Lázních Toušeni se datuje od roku 1877, odkdy se zásluhou řídícího učitele místní školy Bedřicha Kautského hrálo ve prospěch školní knihovny, stavby hřbitova a kostela. Hrálo se ale i pro lázeňské pacienty a pod ochranou Sboru dobrovolných...
>>

Martinská zábava

12.09.2012 19:43
Opět se blíží tradiční Martinská zábava. Zveme proto všechny místní Toušeňáky i přespolňáky přijďte  si zatancovat, posedět, pokecat a pobavit se. Letos bude hrát kapela DRUHEJ DOTEK, kterou jste mohli vidět třeba na pravidelných divadelních/sokolských karnevalech.Vstupné 90...
>>

Zemřel generál Tomáš Sedláček čestný starosta T.J. Sokol Lázně Toušeň

04.09.2012 20:00
Ve věku 94 let zemřel 27.8.2012 válečný veterán, ale i čestný starosta T. J. Sokol Lázně Toušeň Tomáš Sedláček. Informace o jeho životě si můžete přečíst na České noviny nebo Idnes.cz.   Vzpomínka Tomáše Sedláčka na obnovení Sokola v Lázních Toušeni:    Na ustavující schůzi...
>>

Pozvánka do Pyšel

04.09.2012 19:00
   Vážené sestry a bratři,    v letošním roce, který je významný nejen uplynulým všesokolským sletem, ale především 150. výročím založení ČOS, se naše tělocvičná jednota dožívá svého zásadního jubilea. Proto na památku 100letého výročí jejího založení pořádáme...
>>

Všesokolský slet 2012

30.06.2012 10:00
Divadelní představení souboru v rámci XV. VŠESOKOLSKÉHO SLETU NEDĚLE 1.7.2012 19:00 -  PRODANÁ NEVĚSTA - Divadlo ABC PONDĚLÍ 2.7.2012 16:00 - POPRASK NA LAGUNĚ - Divadlo Ypsilon NEDĚLE 1.7.2012 19:00 -  PRODANÁ NEVĚSTA - Divadlo ABC   Reportáž České...
>>

Pozvání na festival do Indie

19.05.2012 21:00
Minulý týden dorazila našemu divadelnímu souboru pozvánka k účasti na 12. Mezinárodní dětský divadelní festival 2013 pořádaný v Bombaji v Indii od 4. do 7. ledna 2013. Ačkoliv jde o dětský festival, organizátoři projevili zájem o náš soubor již druhým rokem. Pozvánku z roku 2011 na...
>>

Reprízy Popelky na obzoru

29.04.2012 20:00
Probíhá jednání o reprízách opery Popelka ještě letos v červnu v pražském Divadle na prádle. Další reprízy mimo Prahu se plánují na podzim. -lj
>>
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.