Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň byla založena 1. listopadu 1918 a toušeňská sokolovna byla první sokolovnou uvedenou do provozu v Československu. Během druhé světové války a období komunismu byla činnost jednoty násilně přerušena a obnovena byla až v roce 1994, kdy se starostou stal armádní generál v. v. Ing. Tomáš Sedláček, čestný občan městyse Lázní Toušeně a čestný předseda Čs. obce legionářské.

V loňském roce (2018) oslavila Toušeňská jednota 100 let fungování. V roce 2020 bude mít i sokolovna rovných sto let.

 

Výbor

Současný výbor, zvolený v březnu 2019 na Valné hromadě, pracuje nově ve složení: 

Mgr. Jana Freudlová - starostka

Petra Shrbená - jednatelka

Mgr. Dana Hlaváčková - hospodářka

Bc. Jan Freudl - náčelník

RNDr. Jan Králík, CSc. - vzdělavatel

Vojtěch Shrbený - člen výboru

Ing. Dušan Müller - člen výboru

Kontrolní výbor pracuje ve složení: Ing. Luboš Jakub, Antonín Čápek, Bc. Věra Hlavatá

 

Členská základna

T. J. Sokol Lázně Toušeň má v současné době 80 členů. Roční příspěvek dospělého člena činí 500 Kč; děti do 18 let a senioři nad 65 let platí ročně 200 Kč. Sletová známka je za 50 Kč. Přihlášky přijímá, příspěvky vybírá a členské průkazy i známky vydávají jednatelka Petra Shrbená (723 846 933 petra.shrbena@seznam.cz) nebo starostka Mgr. Jana Freudlová (607 248 587 jana.freudlova@seznam.cz).

 

Pravidelná cvičení a zkoušky

Oddíl všestranosti pořádá cvičení a turistické výlety svolávané členy výboru. 

Divadelní spolek organizuje zkoušky a představení podle potřeby. 

Soubor písní a tanců DYKYTA organizuje zkoušky a vystoupení podle potřeby a svolává je vedoucí souboru Josef Sluka. 

Allkampf - sporotvní oddíl cvičící nové bojové umění Allkampf - vede Jan Rychnovský

Gymnastika - gymnastické uskupení Aktra z Čelákovic, které vede Zuzana Prokopovičová

Společenské akce, dětské dny apod. organizuje výbor Sokola ve spolupráci s divadelním souborem většinou o víkendech. 

Opravy a rekonstrukce probíhají podle plánu stanoveného výborem Sokola.  

 

Stavební úpravy

V sokolovně průběžně pokračují práce na rekonstrukcích, které jsou dosažitelné vlastními silami, zejména na prevenci před hrozícími havarijními poruchami. Práce se přednostně dotýkají malování, oprav krytiny, komínů, oken, renovace výčepu, údržba zkušebny a jeviště. Prioritou je udržení provozuschopnosti sokolovny. 

2004 - rekonstrukce zkušebny 

2006 - rekonstrukce výčepu 

2008 - nová podlaha v kostymérně

2010 - nové vybavení divadelní šatny 

2013 - dobudování části sprch

2013 - zadání projektu na kompletní rekonstrukci sokolovny u firmy CZECH BUILDINGS, s.r.o

2014 - vymalování zkušebny a vstupní chodby, renovace světelného parku, dokončení projektu komplexní rekonstrukce sokolovny

2015 - vymalování schodiště, výměna oken v podloubí sálu, rekonstrukce výčepu, drobné opravy střechy

2016 - nová protipožární opatření, rekonstrukce kuchyňky pod jevištěm

2017 - výměna velkého prostředního okna na sále a znovu vybudování dvou velkých oken zazděných

 

Mezi priority rekonstrukcí patří:

1. Vybudování kotelny na centrální vytápění (zrušení násypných kamen na uhlí umístěných na sále) 

2. Oprava střechy

3. Realizace všech ostatních částí projektu na komplexní rekonstrukci

 

Hlavním problém provádění rekonstrukcí jsou finanční prostředky. Jsme rádi za každou pomocnou ruku nebo finanční příspěvek. 

 

Společenské akce

Členové T. J. Sokol pořádají v sokolovně každoročně řadu pravidelných společenských akcí: v únoru dvoudenní karneval a dva dětské karnevaly, v květnu pouťovou (floriánskou) zábavu, v červnu dětský den, v listopadu posvícenskou (martinskou) zábavu a v prosinci mikulášskou nadílku. Vedle toho se účastní jako spolupořadatelé nebo pomocní organizátoři dalších společenských a sportovních akcí v městysi. Sokolovna slouží v režimu pronájmů i dalším společenským akcím jako jsou plesy, výroční zasedání spolků, společenské nebo kulturní akce městyse, sportovní soustředění, prodejní akce a soukromá setkání. Informace o pronájmech podává jednatelka Petra Shrbená (723 846 933 petra.shrbena@seznam.cz).

 

Divadelní soubor

Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň se vypracoval mezi přední české amatérské soubory. Po úspěšné reprezentaci sokolského divadla na Jiráskově Hronově (2008 + 2010) přijal soubor pozvání k reprezentaci českého amatérského divadla v Německu (2009), Francii (2010), Číně (2010) a Švýcarsku (2011). Vedle toho a vedle vlastní činnosti je soubor pravidelně pověřován pořádáním české části Národních přehlídek sokolských ochotnických divadel (XI. přehlídka proběhne na jaře 2019). V současné době je divadlo bez hlavního režiséra, o tuto funkci se dělí Jana Hadrbolcová a Ing. Dušan Müller. Byl otevřen Divadelní kroužek nejmladších dětí (ve věku 4-7let), zatím pouze pro děti nejbližšíš přátel divadla a vede ho Ing. Dušan Müller.

 

Soubor Dykyta

Soubor písní a tanců Dykyta, který je oddílem T. J. Sokol Lázně Toušeň, zkouší, působí a sídlí v Přerově nad Labem. Taneční a hudební činnost souboru vede Jiří Sluka, viz https://www.dykytaprerov.cz/.

 

Přímé kontakty

- sokolský email: sokol.tousen@seznam.cz

- starostka: Mgr. Jana Freudlová 607 248 587 jana.freudlova@seznam.cz

- jednatelka: Petra Shrbená 723 846 933 petra.shrbena@seznam.cz

- hospodářka: Ing. Dana Hlaváčková 725 578 6600 xlipd02@seznam.cz


- divadlo: Jana Hadrbolcová 737 581 825 jana.hadrbolcova@seznam.cz

 

- písně a tance: Josef Sluka 603 226 814, 603 563 294 josef.sluka@tiscali.cz

 

Novinky

Poprask v Sadské poprask nezpůsobil

15.04.2012 20:00
V sobotu 14.4.2012 náš divadelní soubor předvedl hru Carla Goldoniho Poprask na laguně na přehlídce venkovských souborů v Sadské. Protože se na přehlídku přihlásilo nečekané množství souborů vyšel pro nás termín na sobotní dopoledne. Před představením nás čekal nelehký úkol - napasovat naši scénu...
>>

V. hromada

25.03.2012 20:00
Valná, Výroční, Veselá i Vážná hromada. Takové bylo nedělní setkání členů T. J. Sokol Lázně Toušeň. Příjemná a přátelská nálada se vznášela celým odpolednem. Valnou hromadu zahájila starostka Jana Freudlová přivítáním všech přítomných, mezi kterými nechyběl čestný starosta T. J. Sokol...
>>

Nová Generace uspěla na Wintrově Rakovníku

18.03.2012 11:00
V sobotu 17.3. uvedla Nová Generace svoji autorskou hru Postel na krajské přehlídce amatérských divadel Wintrův Rakovník. Soubor se této přehlídky účatní již třetím rokem a opět s velkým úspěchem. Podle jednoho z diváků mělo představení v Rakovníku jedinečnou atmosféru: „Po skončení hry byla tak...
>>

Slavnostní zahájení oslav 150. výročí založení Sokola

14.03.2012 15:00
Reportáž české televize můžete shlédnout online: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10413934593-slavnostni-zahajeni-oslav-150-vyroci-zalozeni-sokola/21247129608/
>>

Sokol, síla tradice

16.02.2012 17:10
Česká televize začala vysílat magazín o současné činnosti i minulosti České obce sokolské. Hned v prvním díle je mimojiné hostem armádní generál Tomáš Sedláček, který je čestným starostou naší toušeňské sokolské jednoty. Díl je ke shlédnutí online ZDE. První díl Druhý díl
>>

Divadlo v jubilejním roce 2011

15.02.2012 20:00
Divadelní soubor se prolíná se Sokolem, uvnitř ještě s Novou generací, a na dálku s přerovskou Dykytou. Takové spolkové čtyřspřeží je asi řídké a všemi směry může zdatně ujíždět jen díky pracovitosti a obětavosti všech. Jevištní rok 2011 začal Popraskem na laguně v Pyšelích a...
>>

Zahradníkova Popelka

06.01.2012 15:00
Nikoli Rossiniho či Prokofjevova, ale Zahradníkova Popelka vyprodala dvakrát za sebou pražské Divadlo Na prádle v Besední ulici a potvrdila, že touže operou se mohou skvěle bavit děti i dospělí.  ....více
>>

POPELKA

19.11.2011 17:00
Na prknech jeviště toušeňské sokolovny bude letos uvedena již druhá opera. V sobotu 19. listopadu od 17 hodin zde divadelní soubor představí operu Popelka, jejímž autorem je Zdeněk Zahradník. Opera Popelka je dynamická i líbezná, veselá i tklivá, vtipná slovem i pohybem. Nabízí...
>>

Martinská posvícenská zábava - Druhej dotek

12.11.2011 20:00
Podzim je čas pro setkávání s rodinou, přáteli, bývalými spolužáky nebo kolegy z práce. Proto se i letos koná v toušeňské sokolovně tradiční posvícenská zábava. Všichni místní i přespolní jsou zváni, aby si užili jeden společný večer a zatancovali si za doprovodu kapely DRUHEJ DOTEK. Zábava...
>>

Dramatický kroužek pro děti zahajuje

05.10.2011 17:00
Již za týden opět začíná dramatický kroužek pro děti od třetí třídy základní školy. První hodina se bude konat ve čtvrtek 13. října od 17:00 v tělocvičně základní školy v Lázních Toušeni. Náš dramatický kroužek zahajuje příští týden již podruhé a je určen zejména dětem toušeňské základní školy....
>>
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.